• lv
  • ru
(+371) 295 03 145
Sazinaties

Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi

Cien. iedzīvotāji!

Atgādinām, ka ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi iesniedzami katra mēneša 25. datumā, paziņojumu par rādījumiem ieliekot pārvaldnieka pastkastītē, vai rādījumus nosūtot elektroniski uz nps.nams@inbox.lv.