• lv
  • ru
(+371) 295 03 145
Sazinaties

Pārskati

Ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2017.gadu var iepazīties dzīvojamās mājas mājas lietā, sākot no 2018.gada 2.aprīļa.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumu Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” 27.punktam, pārvaldnieks četru nedēļu laikā pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska lūguma saņemšanas izsniedz dzīvokļa īpašniekam informāciju par ieņēmumiem un izdevumiem, kas attiecināmi uz dzīvojamo māju.