• lv
  • ru
(+371) 295 03 145
Sazinaties

Pakalpojumi

Dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas un tai piesaistītā zemes gabala sanitārā kopšana un labiekārtošana;

Dzīvojamās mājas tehniskā apkope un uzturēšana:

  • ūdensvada un kanalizācijas sistēma,
  • siltumapgādes sistēma,
  • elektroapgādes sistēma,
  • mājas konstruktīvie elementi u.c.;

Mājas pārvaldīšana:

  • finanšu uzskaite,
  • juridiskie pakalpojumi,
  • lietvedība u.c.