• lv
  • ru
(+371) 295 03 145
Sazinaties

Tāmes

Ar dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu 2018.gadam var iepazīties dzīvojamās mājas mājas lietā, sākot no 2017.gada 16.oktobra.

Atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija noteikumu Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” 11.punktam, pārvaldnieks vienas nedēļas laikā nosūta tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu dzīvokļa īpašniekam pēc dzīvokļa īpašnieka rakstiska pieprasījuma saņemšanas.