• lv
  • ru
(+371) 295 03 145
Sazinaties

Par mums

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība (DzĪKS) “Mežmala” nodarbojas ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu. Tās darbības mērķis ir nodrošināt pārvaldīšanā un apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību.

Uz šo brīdi DzĪKS „Mežmala” pārvalda un apsaimnieko 4 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ar kopējo apsaimniekošanas platību 11287,92 kvadrātmetri. DzĪKS “Mežmala” ir noslēgti līgumi ar partneriem par siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu, elektroenerģijas nodrošināšanu koplietošanas telpu apgaismošanai un siltummezgla darbināšanai.

Jaunumi

  • 01.08.17
    DzĪKS “Mežmala” informē, ka saskaņā ar 2015.gada 30.novembra grozījumiem Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2016.gada 1.janvārī, sākot no 2016.gada 1.jūlija, dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) 21%. Ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma 84.panta vienpadsmitās daļas noteikumus, DzĪKS “Mežmala” ir pienākums reģistrēties Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju...
  • 27.05.15
    Iedzīvotāju ievērībai! Kanalizācijas sistēmā aizliegts novadīt priekšmetus, kas var radīt aizsprostojumus kanalizācijas sistēmā –
  • 22.05.15
    Cien.iedzīvotāji! Sākot ar 2014.gada 1.oktobri, mainoties Līguma par siltumenerģijas, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem